Γράφοντας ανακαλύπτουμε τι θέλει να ειπωθεί (Max Aub)